radiateur tafelkoeler brandstofdagtank

Warmtetechniek in een notendop

Ieder zijn vak en u kunt natuurlijk niet overal een specialist in zijn. Om bekende valkuilen te voorkomen en een goed vergelijk tussen offertes mogelijk te maken hieronder een paar aandachtspunten.

Inhoudsopgave

 1. Correct vermogen en toerental
 2. Ambient temperature (omgevingstemperatuur)
 3. Intredetemperatuur
 4. Hoogte
 5. Benodigde koelluchtstroom
 6. Uitgaande luchttemperatuur uit de radiateur
 7. Extra opvoerhoogte
 8. Waaiertoerental
 9. Waaiermateriaal
 10. Fanvermogen
 11. Persende versus zuigende fan
 12. Positie blokken
 13. Lamellendichtheid
 14. Waterglycolpercentage
 15. Veilig ontwerpen
 16. Waterzijdig drukverlies
 17. Luchtzijdig drukverlies

1. Correct vermogen en toerental

Check of de offerte berekend is op het correcte vermogen en toerental. Max power / standby power / prime power.

Terug naar inhoudsopgave

2. Ambient temperature (omgevingstemperatuur)

Door de klant op te geven, is niet meer dan de temperatuur buiten. Minimum temperatuur is van belang om minimum percentage glycol te bepalen. Maximum temperatuur wordt gebruikt als uitgangspunt voor de het berekenen van de maximum koelluchtintrede-temperatuur in de radiateur bij een zuigende fan.

Terug naar inhoudsopgave

3. Intredetemperatuur

Koellucht-intredetemperatuur in de radiateur; de daadwerkelijke intredetemperatuur van de lucht in de radiateur, dus de omgevingstemperatuur vermeerderd met eventuele stralingswarmte.

Terug naar inhoudsopgave

4. Hoogte

Met toenemende hoogte neemt de luchtdichtheid af.

Terug naar inhoudsopgave

5. Benodigde koelluchtstroom

De benodigde koelluchtstroom om de genoemde koelresulaten te behalen. Hoe minder lucht men nodig heeft, hoe lager het geïnstalleerd fanvermogen. De benodigde koelluchtstroom, bij een zuigende fan, moet berekend zijn bij de uitgaande luchttemperatuur uit de radiateur.

Terug naar inhoudsopgave

6. Uitgaande luchttemperatuur uit de radiateur

De waaierselectie bij een zuigende fan moet plaatsvinden bij deze temperatuur. In ventilatorselectieprogramma's of grafieken staat in het algemeen de grafiek bij 25┬░C aangegeven.

Terug naar inhoudsopgave

7. Extra opvoerhoogte

Deze druk heeft u over om obstakels zoals coulissen en dergelijke te overwinnen.

Terug naar inhoudsopgave

8. Waaiertoerental

Komt deze overeen met de beschikbare overbrengingsverhoudingen (denk aan radiateur met kap)? Is de omtreksnelheid van de waaier gecheckt op mechanische belasting?

Terug naar inhoudsopgave

9. Waaiermateriaal

Is het waaier materiaal anti-statisch (bij ATEX-toepassingen)? Voor welke temperatuurrange is het waaiermateriaal geschikt?

Terug naar inhoudsopgave

10. Fanvermogen

Wat is het opgenomen fanvermogen? Bij welke temperatuur?

Terug naar inhoudsopgave

11. Persende versus zuigende fan

Bij een persende fan gaat de radiateurenleverancier ervan uit dat de fan de lucht door de radiateur perst en dus lucht aanzuigt over de dieselmotor. Hierdoor heeft men bij een persende fan altijd te maken met de opwarming van de lucht door stralingswarmte (mits opgesteld voor de dieselmotor). Een persende fan wordt in het algemeen gebruikt bij noodstroomaggregaten.

Bij een zuigende fan wordt lucht van buitenaf aangezogen door de radiateur. Een zuigende fan heeft het voordeel dat de koellucht zo laag mogelijk is en er gebruik gemaakt kan worden van eventuele rijwind. Koeling met een zuigende fan vinden we dan ook met name bij rijdend materieel.

De vraag of u een persende of een zuigende fan wenst, is van belang bij het ontwerpen van de radiateur; immers bij een persende fan moet de omgevingstemperatuur opgehoogd worden met stralingswarmte en bij een zuigende fan hoeft dit niet.

Het is dan wel belangrijk ons van alle stralingswarmte in de ruimte op de hoogte te brengen; dit kan alleen de stralingswarmte van de diesel en bijvoorbeeld generator zijn, maar ook van een compressor welke in dezelfde ruimte werkt, et cetera. Indien u hier geen opgave van doet, gaat de radiateurenleverancier in het algemeen uit van de opgegeven stralingswarmte van het motordatasheet en de elektrische verliezen uitgaande van het gebruikelijke generatorrendement.

zuigend-persend.gif

Terug naar inhoudsopgave

12. Positie blokken

Staan de blokken naast elkaar, of achter elkaar? Voordeel van plaatsing naast elkaar is de grotere reinigbaarheid.

Terug naar inhoudsopgave

13. Lamellendichtheid

In het algemeen weergegeven in FPI (fins per inch). Hoe hoger het aantal fins per inch, hoe meer vervuiling er zal optreden. Bij een stoffige omgeving wordt dan ook aangeraden een zo laag mogelijke FPI te kiezen en daarnaast te kiezen voor gladde lamellen. Indien de koellucht gefilterd wordt vervallen deze eisen.

Terug naar inhoudsopgave

14. Waterglycolpercentage

Sommige motorenleveranciers vragen 50% water/50% glycol, andere motorenleveranciers laten dit van de omgevingstemperaturen (minimum en maximum) afhangen.

Terug naar inhoudsopgave

15. Veilig ontwerpen

Een vervuilingsmarge van 5-10% is algemeen

Na verloop van tijd zal de binnen- en buitenkant van de radiateur vervuilen en ook dan moet voldoende koeling gewaarborgd blijven. De vervuilingsmarge wordt in het algemeen over de af te voeren warmte of als toeslag over het oppervlak berekend. Bij 10% toeslag over het oppervlak is de vervuilingsmarge kleiner dan bij een toeslag van 10% over de af te voeren warmte!

Ontwerpgrenzen

Intredetemperatuur koelwater in radiateur en uittredetemperatuur koelwater uit radiateur. Vergelijk deze altijd met de kritische waarden op de motordatasheet. Blijven deze waarden wel beneden de alarmsettings en boven de waarden waarbij de thermostaat geheel open staat?

Terug naar inhoudsopgave

16. Waterzijdig drukverlies

Het waterzijdig drukverlies over de radiateur tezamen met het drukverlies over het leidingwerk moet de toegelaten waarde vermeld in het engine datasheet niet overschrijden.

Terug naar inhoudsopgave

17. Luchtzijdig drukverlies

Luchtzijdig drukverlies is slechts van belang indien de klant zelf een waaier uitkiest (radiateur met kap).

Terug naar inhoudsopgave

cummins
uitlaatgassengeluiddemper
tafelkoelers
brandstofdagtank