aggregaat uitlaatgassengeluiddemper

Resonantieprincipe

Uitlaatgassenresonatiegeluiddempers type AR/ADR

De geluiddempers worden in 2 dempingsbereiken geleverd:

De bereikte geluidsdrukvermindering kan door stromingsgeluid bij te hoge stromingssnelheden beperkt worden (zie afbeelding J III). Zijn hogere dempingen nodig, dan is het zinvol één of meerdere uitlaatgassengeluiddempers type ADN volgens het absorptieprincipe in de uitlaatgassenleiding in te bouwen.
Bij geluidtechnische berekening zijn wij u gaarne van dienst.

Werkingsprincipe

Uitlaatgassengeluiddempers van het type AR/ADR werken volgens het resonantieprincipe. Karakteristiek zijn de hoge dempingswaarden bij de lage frequenties. Dit wordt bereikt door het opdelen van de demper in afzonderlijke compartimenten, onderling verbonden door resonantiepijpen. Vooral in het bereik van de ontstekingsfrequenties wordt een optimale demping bereikt.

Uitvoering

Het huis van de uitlaatgassengeluiddemper bestaat uit een cilinder van staalplaat met gewelfde bodem en de aansluitpijpen met/zonder aansluitflenzen. Op de dieptste plaats van de uitlaatgassengeluiddemper is een sok met stop aangebracht om een aansluiting voor een condenswatertap te maken.

Inbouw

Uitlaatgassengeluiddemper type AR/ADR kunnen horizontaal en loodrecht gemonteerd worden. Echter moet er wel gelet worden op de uitzetting van de uitlaatgassenleiding, alsook op de overdracht van motortrillingen en geluidsafgifte door wand van de uitlaatgassengeluiddemper.

Isolatie

Uitlaatgassengeluiddempers, type AR/ADR, volgens het resonantieprincipe, bevatten inwendig geen isolatiemateriaal en worden daarom zo heet als de ongeïsoleerde uitlaatgassenleiding. Wij raden u daarom dringend aan, uit hoofde van warmte- en geluidafstraling een bouwzijdige isolatie toe te passen.

Berekeningsgegevens

Om uw aanvragen te kunnen verwerken, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  1. Motorfabrikaat en type
  2. Motorvermogen en -toerental
  3. Uitlaatgassenhoeveelheid/toegelaten drukverlies
  4. Uitlaatgassentemperatuur
  5. Nominale diameter van de aansluiting op de motor
  6. Vereiste geluidsdrukvermindering of,
  7. De te bereiken dB(a) geluidsdruk met opgave van de afstand ten opzichte van de gassenuittredeopening, omgevingsfactoren inclusief opgave brongeluid.
tussenschakelingsdemping.gif
stromingsweerstand.gif
uitlaatgassengeluiddemper
uitlaatgassengeluiddemper
geluiddemper
uitlaatgassengeluiddemper