aggregaat uitlaatgassengeluiddemper

Gecombineerd resonantie- en absorbtieprincipe

Gecombineerde uitlaatgassengeluiddemper volgens het resonantie- en absorptieprincipe type ARN

Tussenschakelingsdemping

Type ARN uitlaatgassengeluiddempers zijn in verschillende vermogensgrootten te verkrijgen.

De beoogde geluidsdrukvermindering kan door stromingsgeluiden bij te hoge stromingssnelheden verminderd worden. Het is van belang de leidingdiameter voldoende groot te kiezen. Wordt een nog hogere demping vereist, dan dienen extra uitlaatgassengeluiddempers volgens absorptieprincipe ingezet te worden.

Uitlaatgassengeluiddempers van het type ARN werken volgens het resonantie- en absorptieprincipe. Een gecombineerde uitlaatgassengeluiddemper verenigt de voordelen van beide systemen en levert daarom zeer goede geluiddempende eigenschappen over het totale frequentie-spectrum.

Uitvoering

De uitlaatgassengeluiddemperromp bestaat uit de staalplaatcilinder met gewelfde bodem en laseinden met al dan niet aangelastte flenzen. Het resonantiegedeelte is inwendig zonder isolatiemateriaal en zal daarom zo heet worden als de ongeïsoleerde uitlaatgassenleiding.

Wij raden u daarom dringend aan, in verband met de warmte- en mantelgeluidsafstraling, het resonantiegedeelte bouwzijdig te isoleren. Op de uitlaatgassengeluiddemper is een sok met plug aangebracht om het aftappen van condenswater mogelijk te maken.

Inbouw

Uitlaatgassengeluiddempers kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden, door u op te geven bij eventuele aanvraag en/of bestelling. Hierbij moet gelet worden op de uitzetting van de uitlaatgassenleiding en ook op de overdraging van motortrillingen en afstraling van mantelgeluid.

Berekeningsgegevens

Om uw aanvraag te kunnen verwerken, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  1. Motorfabrikaat en type
  2. Motorvermogen en motortoerental
  3. Uitlaatgassenhoeveelheid / toegelaten drukverlies
  4. Uitlaatgassentemperatuur
  5. Nominale diameter van de uitlaatgassen aansluiting op de motor
  6. Vereiste geluidsdrukvermindering
  7. De te bereiken dB(a) geluidsdruk met opgave van de afstand ten opzicht van de gassenuittredeopening, omgevingsfactoren inclusief opgave brongeluid
  8. Indicatie brongeluid zo mogelijk met het geluidsspectrum van het uitlaatgassengeluid
tussenschakelingsdemping2.gif
stromingsweerstand_gemiddeldewaarde2.gif

Radiaal uitlaatgassenin- en/of -uittrede verhogen de stromingsweerstand. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk het inwendige van het resonantiegedeelte groter te maken en dan de in- en uittrede van de uitlaatgassengeluiddemper om de tegendruk zo gering mogelijk te houden

uitlaatgassengeluiddemper
uitlaatgassengeluiddemper
geluiddemper
uitlaatgassengeluiddemper